Luftvärmepumpar


CTC EcoAir Villa

Bild på luftvärmepumpen EcoAir Villa från CTC

Sveriges mest sålda värmepump. Nu ännu tystare.

  • På nya CTC EcoAir har vi lyckats pressa upp verkningsgraden ytterligare. Det gör att du snabbare kan räkna hem din investering.
  • Enkel att installera, tar liten plats vid en husvägg och kräver inga borrhål eller slingor i marken.
  • Egen teknik: shuntreglering. Ger betydligt jämnare värme med mindre temperaturvariationer. Eftersom temperaturen är konstant slipper du gisslet med expansionsoljud som ger störande knäppningar i golv och rörledningar. Ett vanligt och svårlöst problem för många tillverkare.
  • Följer EU:s tuffa krav på miljömässighet och effektivitet.

Läs mer på CTCs hemsida här

Denna fungerar mycket bra att koppla ihop med CTC EcoZenith I550


CTC EcoAir Fastighet

Bild på luftvärmepumpen EcoAir Fastighet från CTC

Tre stora, starka värmepumpar luft/vatten.

  • Många har efterfrågat större modeller av CTC EcoAir – Sveriges mest installerade värmepumpar för luft/vatten. Nu är de här. Tre kraftiga värmepumpar med effekter är på hela 15, 20 och 25 kW.
  • De omvandlar luft till värme och varmvatten. Kräver inga borrhål, placeras utanför vägg och tar liten plats.
  • Utnyttjar ett betydligt miljövänligare köldmedium R407C. Det bryter inte ned ozonlagret och är helt fritt från klor.
  • Utrustade med ett stort och kraftigt kärl som fångar upp kondensvatten. Kondenskärlet har värmeslinga för att förhindra isbildning.
  • Enkel installation. Tar lite markutrymme med enkel rör- och el- dragning. Allt förkopplat i bekväm installationshöjd med gott om utrymme.

Läs mer på CTCs hemsida här

Denna fungerar mycket bra att koppla ihop med CTC EcoZenith I550


Nibe Split

Bild på luftvärmepumpen Split från Nibe

Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten.

NIBE SPLIT är en driftklar "Plug and Play"-enhet för uppvärmning eller kylning. Den kombinerar en utedel av hög kvalitet med en innedel som använder NIBEs banbrytande teknik till ett system för uppvärmning, kylning och varmvatten. Systemet har mycket hög verkningsgrad och är miljövänligt. NIBE SPLIT är enkel att installera och hantera och har en diskret, tidlös design.

Året om!

NIBE SPLIT är konstruerad för att ge optimal prestanda året om. Den är ett av de mest avancerade värmesystemen på marknaden idag, och ett av dem som har högst verkningsgrad. Många värmepumpar slutar fungera precis när man behöver dem som bäst, men NIBE SPLIT har ovanligt brett driftområde. Den kan generera värme och varmvatten upp till 65 °C och arbetar utan problem även när utomhustemperaturen faller till -20 °C. Vid de enstaka fall kompressorvärmen inte räcker till behövs tillsatsvärme. En elpatron finns inbyggd i NIBE SPLIT. Produkten kan även kompletteras med andra energikällor såsom sol, gas, ved etc.

Även kylning varma dagar.

Den som har en NIBE SPLIT luft/vatten-värmepump kan också välja att använda den för att ge kyla varma dagar. I bostäder med vattenradiatorer eller golvvärme åstadkommes detta genom att man kompletterar med fläktkonvektorer. Till skillnad från traditionella kylsystem, som stannar och startar utifrån termostatsignaler, ger NIBE SPLIT kyla utgående från utetemperaturen och hushållets behov. NIBE SPLIT ger en energieffektiv lösning och sprider behaglig temperatur jämnt i bostaden.

Läs mer Nibes hemsida här