Information


I menyn finns ett urval av produkter som Ronströms VVS AB kan rekommendera. Informationen är tagen från tillverkarnas hemsidor och om du vill läsa mer om produkten så finns det en länk till tillverkarens hemsida.

Luft/vatten-värmpepump

Det finns många olika fabrikat och modeller av värmepumpar som tar värme ur uteluften. Men eftersom inga luft/vatten-värmepumpar klarar att värma upp ett svenskt hus på egen hand under den kalla årstiden, krävs det en el-, olje- eller vedpanna som producerar den värme pumpen inte kan ge.

Varför välja en luft/vatten-värmepump?

Det finns många olika skäl att satsa på en luft/vatten-värmepump. Först och främst är naturligtvis att den sänker värmekostnaderna rejält. Därnäst kommer att den är enkel att installera eftersom man varken behöver gräva ner slang eller borra i marken. Den kräver heller inga särskilda tillstånd. Eftersom luft är en obegränsad resurs kan pumpen placeras var som helst i landet, även om den ger en större totaleffekt ju längre söderut i Sverige man kommer p g a kortare och mildare köldperioder. Om du kan eller tänker behålla din gamla panna och värmesystemet i övrigt, betalar investeringen snabbt igen sig - men även om du installerar en ny elpanna och styrmodul kan investering räknas hem.

Spara minst 40% i värmekostnader!

Hur stor besparingen blir, beror naturligtvis på storlek på hus, var det ligger och hur mycket energi man idag förbrukar. Men en tumregel är att man utan problem kan spara minst 40% av dagens kostnader för olja och el!

Rot-avdrag

ROT-avdraget har återinförts till glädje för alla som planerar att fixa hemma. Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 50 % på belopp upp till maximalt 100 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och självklart ska företaget som anlitas ha en F-skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

ROT-avdraget kommer att samordnas med Hushållsnära tjänster. Det innebär att skattereduktionen begränsas till 50 000 kronor per person oavsett vilken typ av tjänst man väljer att köpa. Självklart går det bra att kombinera båda tjänstesektorerna, exempelvis köpa städhjälp för 40 000 kronor och hantverkshjälp för 60 000.

Källa: www.rotavdrag.se